Solvang Folkehøgskule

Hovedentreprise, utbygging av internat trinn I

Oppdragsgjevar: Solvang Folkehøgskule
Periode: Mars 2007 – November 2007