Næringslokale

Familien Kapstad eig omlag 6000m2 med butikk, industri og kontorlokaler i Førde. Gjennom selskapet Kapstad Eiendom AS eig vi Flovegen 10 på Øyrane som leiger ut lokaler til Tess, Holst Tynnplateverksted, Sunnfjord Konservering AS, Reco Skadeteknikk AS, R-Chrome og Harald Kapstad AS. Selskapet Kapstad Eiendom AS eig også selskapet Steinavegen 10 AS. Gjennom selskapet Steinavegen 10 AS på Halbrendsøyra leiger vi ut lokaler til Førde Stål AS, Ortopediteknikk AS og Opus AS som skal flytte inn i nyrenoverte lokaler frå og med mai 2017.